0,00€

Kedy meniť piest

Piest je diel motora, ktorý určite treba meniť preventívne a ušetrí Vám to veľa nepríjemností, ktoré by mohli nastať pri zanedbaní tejto výmeny.

Výrobca motocyklov alebo piestov udáva intervaly výmeny a tieto údaje nie sú neopodstatnené keďže ich udávajú výrobcovia, ktorí tieto diely vyrábajú, skúmajú a zdokonaľujú. Ale pre bežného jazdca sú veľakrát tieto odporúčané intervaly nadštandardné a finančne náročné.

Opotrebenie piestu ako aj iných dielov závisí od výkonnosti, štýlu jazdy, spôsobu údržby motocykla, podmienkach v ktorých jazdí a kvality používaných dielov. Preto sa nedá striktne určiť termín kedy piest meniť. Každý jazdec má tento termín iný a musí si ho zistiť zo svojich skúseností z predošlých výmen.

Každopádne zo skúseností, ktoré sme rokmi nazbierali neodporúčame používať piest viac ako:

2T  
85 ccm 30 mth
125 ccm 40 mth
250 - 300 ccm 70 mth
   
4T  
250 ccm 60 mth
450 ccm 80 mth

Tieto časy sú odhad kedy piest dosiahne svoj servisný limit, za predpokladu bežného používania a napriek tomu, že motocykel stále „funguje“ , neodporúčame tento limit presiahnuť.

Pri závodnom používaní by ste sa k tomuto limitu vôbec nemali priblížiť, pretože výraznejšia strata výkonu nastáva približne v polovici týchto limitov.

Samozrejme nájdu sa jazdci, ktorí najazdia podstatne väčšie mth na piestoch, ale neuvedomujú si, že výrazne zvyšujú opotrebenie valca, väčšie trenie, prehrievanie motora a tým aj opotrebenie ostatných dielov motora. O riziku prasknutia piestu a následných škodách nehovoriac.

Neodporúčame držať sa vety: „Veď to funguje, netreba to riešiť.“
Väčišnou sú následné náklady na opravu motora niekoľkonásobne väčšie.